Bagan – starożytna perła Mjanmy urzekająca ogromem i pięknem

Przepiękne starożytne miasto Bagan czaruje turystów odwiedzających Mjanmę w południowo-wschodnią Azji. Wśród malowniczych budowli odnajdziemy niezliczone ilości zabytkowych buddyjskich świątyń, pagód, klasztorów oraz innych unikatowych perełek architektury azjatyckiej, których misternie zdobione dachy niekiedy mienią się w promieniach słońca i robią niesamowite wrażenie na odwiedzających to miejsce.

Pagody i świątynie w Bagan w Mjanmie

Kilka słów o położeniu i historii Baganu

Bagan, którego inną popularną nazwą jest Pagan, położone jest w Azji, w środkowej części Birmy (Mjanmy), nad brzegami rzeki Irawadi. Obfituje w przepiękne zabytki, będące pamiątką największego rozkwitu kultury birmańskiej. Miasto to od XI do XIII wieku naszej ery było stolicą Pierwszego Imperium Birmańskiego, czyli innymi słowy Królestwa Paganu. Panorama podziwiana z tarasów świątyń pozwala na zobaczenie ogromu tego miasta i na długo pozostaje w pamięci. Wycieczki do najciekawszych zakątków Azji Południowo-Wschodniej, w tym do Mjanmy i Baganu oferuje biuro podróży Feel The Travel.

Warto w tym miejscu przytoczyć kilka liczb, które zrobią wrażenie na każdy turyście: mieści się tutaj aż 911 buddyjskich świątyń, 524 pagody, 415 klasztorów oraz 380 innych budowli, a liczba wszystkich obiektów zabytkowych w Pagan wynosi 2230! Prawda, że liczby te robią wrażenie? Warto nadmienić, że współcześnie utworzona tu została Strefa Archeologiczna Pagan obejmująca kilka miejscowości, m. in. Old Bagan, (Pugan Dyoyaung), New Bagan, Nyaug U oraz Wetkyi-in i rozciąga się ona na ogromnym obszarze, którego długość wynosi 13 km, a szerokość 8 km.

Widok na Bagan w Yangon w Mjanmie

Architektura Baganu

Największym skarbem Baganu jest baz wątpienia jego czarująca i majestatyczna architektura, na którą składają się przede wszystkim buddyjskie świątynie, stupy (pagody) oraz klasztory. Można tu także odnaleźć biblioteki oraz inne mniejsze urokliwe budynki związane z kultem religijnym. Świątynie można zwiedzać, w środku znajduje się zwykle przynajmniej jeden wizerunek Buddy. Są one otoczone murami, a budowane były na planie czworokąta, krzyża lub pięciokąta.

Niesamowite wrażenie robi architektura pionowa świątyń Paganu, zwykle są one piramidami kilku tarasów (najczęściej trzech), a na ich szczytach górują stupy lub wieże. Stupy, czyli pagody mogą być integralną częścią świątyń, ale często stanowią one oddzielne budynki. Stupy nie są udostępnione do zwiedzania, gdyż znajdują się w nich cenne przedmioty religijne, takie jak wizerunki Buddy wykonane z drogocennych materiałów lub jego relikwie.

Majestatyczne świątynie i stupy Baganu

Za najpiękniejszą świątynię Baganu uchodzi Ananda. Jej nazwa w sanskrycie oznacza doskonałe szczęście. Pochodzi z przełomu XI i XII wieku i została wybudowana za panowania Kyanzitthy. Z miejscem tym związana jest legenda. Otóż król Kyazittha został odwiedzony przez ośmiu arhantów, czyli oświeconych mnichów. Król ugościł i nakarmił przybyszy, a oni w zamian sprawili, że Kyazittha doznał wizji ich groty i na podstawie tej wizji wzniósł świątynię.

Bagan w Mjanmie

Gawdawpalin to według miejscowych najbardziej elegancka świątynia w Baganie, która powstała najprawdopodobniej na początku XII wieku, gdy panował król Narapatisithu. Ma ona 55 m wysokości i jest drugą najwyższą świątynią kompleksu. Jako ciekawostkę warto przytoczyć fakt, że została ona znacznie uszkodzona podczas trzęsienia ziemi w 1975 roku, a następnie odbudowana.

Największą świątynią kompleksu jest Dhammayangyi, która wybudowana została w czasach króla Alaungsithu lub jego syna Narathy. Z miejscem tym również związana jest legenda, która mówi, że świątynia została ufundowana jako odkupienie win licznych króla. Miał on na sumieniu między innymi zamordowanie własnych ojca, brata i żony. Inna legenda głosi, że król nakazał tak ściśle układać cegły, aby nie zmieściła się między nimi nawet szpilka, a murarzom, którzy nie spełniali tego wymogu kazał obcinać ręce.

Księżyc w pełni nad Bagan w Mjanmie

Thatbyinyu to najwyższa świątynia w Baganie i mierzy 61 m wysokości. Jej nazwa oznacza wszechwiedzę, czyli jeden z atrybutów Buddy. Wzniesiono ją w połowie XII wieku, gdy królem był Alaungsithu. Największe wrażenie robią tarasy z iglicami oraz szeroka wieża ze stupą na szczycie. Innymi ważnymi świątyniami w Baganie są Nanpaya, Htilominlo Shwekunchar oraz Payangazu. Wśród najważniejszych pagód warto wymienić mieniącą się w słońcu stupę Szwezigon oraz stupę Shwensandaw.

Balony nad Bagan w Mjanmie

To tylko kilka przykładów pięknej buddyjskiej architektury w starożytnym birmańskim mieście Bagan. Mieści się tu wiele innych przepięknych, majestatycznych budowli sakralnych, których iglice, wieże i inne misternie wykonane zdobienia robią niesamowite wrażenie i na długo pozostają w pamięci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.