Wały Chrobrego w Szczecinie

Wały Chrobrego w Szczecinie są tarasem widokowym o długości 500 m. Jest to założenie urbanistyczno-architektoniczne ciągnące się wzdłuż Odry. Zostało one zwieńczone gmachami Urzędu Wojewódzkiego (dawna rejencja szczecińska), Muzeum Narodowego (dawne Muzeum Miejskie) oraz Akademii Morskiej (dawne budynki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Naczelnej Dyrekcji Ceł).

Taras widokowy powstawał w latach 1902-1907. Został uformowany na wysokości 19,3 m n.p.m., czyli 19 m nad poziomem Odry Zachodniej. Na szczycie nasypu mieści się aleja spacerowa. Poniżej, po wale, biegną dwie drogi zjazdowe, symetrycznie opadając z krańców ku środkowi założenia.

Środek Wałów Chrobrego stanowi półokrągły taras centralny, położony nieco niżej głównej alei spacerowej. Wsparty jest na murze oporowym, oflankowany mniejszymi tarasami z pawilonami widokowymi.

W centralnej części założenia znajduje się fontanna. Na Wałach Chrobrego mieszczą się także park im. Stefana Żeromskiego, rzeźby m.in. człowieka walczącego z centaurem, Adama Mickiewicza, Jana z Kolna, Wyszaka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.